Algemene Voorwaarden
De volgende termen worden gebruikt:

'Huisgenoten.com': de website www.Huisgenoten.com, gemaakt door V-Soft.
'Bezoeker': bezoeker van Huisgenoten.com
'Leden en Studentenhuizen': Bezoekers die zich bij Huisgenoten.com hebben geregistreerd.

Op het gebruik van de website Huisgenoten.com (verder te noemen Huisgenoten.com) zijn de volgende bepalingen van toepassing:
 
Algemeen
 1. De inhoud en vormgeving van Huisgenoten.com vallen onder het auteursrecht (© 2005 V-Soft). Alle door Huisgenoten.com vervaardigde teksten, grafische afbeeldingen, etc. zijn auteursrechtelijk beschermd.
 2. Huisgenoten.com maakt gebruik van cookies. Dit gebruik is puur voor de werking van Huisgenoten.com. Er wordt geen gebruik gemaakt van extra informatie vergaring.
 3. De producten op Huisgenoten.com worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend.
 4. Huisgenoten.com kan onjuistheden bevatten, die na ontdekking verbeterd worden naar eigen goeddunken. Huisgenoten.com houdt zich het recht voor ten alle tijden alle mogelijke aanpassingen te maken aan de website op het gebied van bijvoorbeeld informatie, afbeeldingen, producten, diensten, etc.
 5. Huisgenoten.com garandeert niet dat deze website voldoet aan uw vereisten of een bepaald resultaat bereikt en evenmin dat uw gebruik van deze website ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.
 
Bezoekers
 1. Deze website kan links bevatten naar en van websites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, websites die worden gerund door adverteerders, licentiegevers, licentiehouders en promotie- en zakenpartners van Huisgenoten.com. Huisgenoten.com heeft geen controle over de inhoud van gelinkte sites en Huisgenoten.com neemt evenmin de verplichting op zich om alle mogelijke gelinkte sites te controleren. Linking door Bezoekers naar andere pagina's is op eigen risico.
 2. Huisgenoten.com stelt al het redelijkerwijs mogelijke in het werk om Huisgenoten.com virusvrij te houden. Echter, hiervoor kan geen garantie worden afgegeven, en kan Huisgenoten.com niet aansprakelijk worden gesteld. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de alle veiligheidmaatregelen.
 3. De Bezoeker gaat ermee akkoord de werking van Huisgenoten.com niet te verstoren en de integriteit niet te schaden.
 4. Huisgenoten.com is nimmer aansprakelijk voor uitspraken, afbeeldingen of andere zaken die voortvloeien uit de door Bezoekers in te vullen onderdelen van Huisgenoten.com of daaruit voortvloeiende direct of indirecte schade.
 5. Huisgenoten.com behoudt zich het recht Bezoekers, mensen te weigeren / weren.
 6. Het is nimmer toegestaan voor Bezoekers om reclame te maken of anderszins Huisgenoten.com te gebruiken voor eigen commerciŽle doeleinden of die van anderen.
 
Leden en Studenthuizen
 1. Huisgenoten.com is gerechtigd Leden en Studentenhuizen periodiek op de hoogte te stellen van relevante informatie over Huisgenoten.com, zoals uitbreidingen en aanpassingen, door middel van nieuwsbrief, verstuurd naar de opgegeven e-mailadressen.
 2. De door Leden en Studenthuizen ingevoerde persoonsinformatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan ter vermelding op Huisgenoten.com.
 3. Leden en Studentenhuizen zijn niet gerechtigd aanpassingen te maken aan de weergave van informatie op Huisgenoten.com, anders dan puur inhoudelijk tekst en het uploaden van een afbeelding.